Arhive pe etichete: munte

omeniRea noastră

Standard
o menire specială
omenire omenire
ţi-a fost dată în neştire
cu nemiluita
cum imensul ocean al timpului
îşi picură-n noi zi după zi
avutul: clipita
 
o menire specială
omenire omenire
ţi-a fost… şi îţi e sfială
cum te-adună şi te scoală zorii zilei
de când lumea şi pământul
cum ‘şi-adună înţelesu-n el
cuvântul
 
o menire specială
straturi straturi şi grădină
viaţă-mbălsămată-n vină
omenire omenire
tu pe umerii tăi falnici
porţi cu trudă în neştire
porţi închise şi deschise
porţi în tine o menire
 
o menire specială
oh menire cine cine?
şi-a pus ramuri de finic
înaintea ta pe drumuri
(cum i-au pus şi Lui un pic)
înaintea ta deschisă
o menire-ţi stă mereu
la picior de table sparte
muntele lui Dumnezeu
apogeu
 
Publicitate

(în) lipsa unui scaun de munte

Standard
când te urci pe-un scaun
eşti mai sus cu-n scaun decât podeaua…
*
nici nu-i de mirare şi nici degeaba nu-şi chema Dumnezeu
oamenii pe munte
şi nu doar pe munte ci pe munte sus
*
conta mai puţin cât le lua ca să ajungă acolo
detalii de paranteză de şters de ignorat
de trecut peste ca peste pietre
ca peste bălţi
ca peste prundul ce îţi udă paşii
scările ce te-nalţă să vezi
în miniatură marea lume ce te-nghite cu apropierea-i
ce te copleşeşte (atunci) când îţi lipseşte
scaunul muntelui şi înălţarea
*
totuşi (atunci) când ajungi în vârf
se cade privirea s-o laşi în jos

ritual

Standard

a tăiat-o la-nceput menirea caldă clocotindă sub pământ

ca-ntr-un cuib lipsit de aripi ce zboară către-nalt către afară cu avânt

muntele nesimţitor la stele a ascuns-o-n inima lui stând

îngropată-n frunze şi surcele

fără nume fără viaţă fără cânt

dalta i-a schimbat destinul sumbru-n învierea adusă de pietrari

când scoţând din munte inima lui tare

au jertfito-n muncă pe altar (tot din mână-n mână ca-ntr-o legănare)

pe munte

Standard

gândea cu glas tare de se-mpărţiseră copacii în cete

iar cearta în foşnet

gândea muntele cu glas tare !

noi săream când pe un gând când pe altul

ţinându-ne de mână,

având pe feţe vara…

făr’ să ne-ascundem de potecile ce ne căutau

în creierul munţilor,

printre cutele adânci

ca nişte gînduri în hiperbolă