Arhive pe etichete: miscare

a doua lege

Standard
totu-i energie
nimic se consumă 
nimic se naşte
în primordialul pântec
al timpului
totul moare
 

înlănţuirea înrobitoare a raţiunii

Standard
totul e căutare intensă: 
învelişul şi interiorul lui către exterior se caută 
fără să se ajungă sau găsească 
toate sunt în căutare de toate 
chiar dacă uneori i se spune sete
alteori foame sau poftă 
ochiul caută… caută şi-aduce 
în interiorul lui căutarea 
urechea caută ciulită tot
ceea la rândul lui vântul caută
inima caută şi ea
plămânii nu se lasă până nu găsesc oxigenul din aer
mintea n-are astâmpăr până nu scormoneşte 
cu ghearele gândului ei
cu zborul ideii sau al vorbei
cu înlănţuirea înrobitoare a raţiunii
 
căutării i se mai spune şi aventură
alteori căsătorie… sau romane poliţiste
în care agresorul îşi caută victima
detectivul indiciile
indiciile îşi caută cu prezenţa lor găsitorul
pentru ca asemenea apei în natură 
victima să-l caute cu pasiune pe agresor 
şi să nu se lase până nu-l găseşte
pentru ca astfel toate să-şi capete 
finalul căutător de capăt
multiplele sinonime care-i sporesc 
variat frumuseţea…
 
doctorii-s căutaţi precum avocaţii
căutarea este într-o necurmată frământare
aşa cum nu se poate spune
iar odihna mereu căutătoare
rămâne mereu căutată…
 
 
Publicitate

uitarea ca o noapte

Standard
stafiile-nserării se leagănă în hinte
şi trag de pleată pomii ca nişte supărate
prin nevăzuta ceartă doar frunzele uitării
dansează un dans haotic
aleargă disperate
 
cu mâinile lor ferme mă-mping
ca pe-o privire
sub pleoapa de crepuscul deschisă peste noapte
şi prin pupila neagră ce freamătă de şoapte
duc vestea mai departe
legat mă dau de ştire
 

lucrări interioare

Standard
e plin de schele`n oameni se lucreză de zor
seara-şi zideşte duhul cu-aţipire
şi-adaugă aşa ca de decor
uleiuri de păcate în potire

e plin de schele`n oameni care plac
precum liane strânse de lăuntru
ce-s frământate într-un trup-copac
din vârful de picior până-n gândire
o schelă din întreaga omenire…

e plin de schele`n oameni nevăzute
un furnicar fără furnici …şi totuşi
se zidesc necunoscute
clădiri în care locuiesc o vreme
plătind chiria fără de probleme
e plin de schele`n oameni
şi sunt mu(l)te…

 
e plin de schele`n oameni se lucrează de zor
noaptea-şi zideşte duhul în delire
cu amintirile scânteie în decor
a unor altor stele altor zile

 
năuc priveşte ochiu-n sine însuşi
pe cuiul intuit de-nşurubare
pricepe nu pricepe cu mirare
afluxul de clădiri interioare


panta r(h)ei

Standard
nimic nu se schimbă! ce minciună ce porcărie
și de-ar fi din carbon de jucărie
da da am putea spune și de hârtie
se-ntâmplă cam așa

unde(va) va veni o ploaie o mișcare ceva
o-nchipuire
din care se(va) naște dintr-o dată schimbarea
fără durere de lut
dintr-o mamă necunoscută și un tată rupt de-absolut…

în albia lor va curge totul după forma vorbei latine:

miroase a cuptor încins într-o pâine rotundă
lucrurile nu mai sunt (ce) au fost
(d)in mare n-a mai rămas nici o undă…

de parcă eu aş şti

Standard

Dumnezeu e mişcare, e umblet

e curgere din curgere-n curgere

e trecere din litere-n verbe

e !


El e zborul devorator de-ntuneric

transformarea din gânduri în inimi

transformarea însăşi

în ea însăşi.


Atât de schimbător şi-atât de static

divers în toate şi mereu Acelaşi

diversitatea Lui e totdeauna

statornică în împărţiri

şi Una !