Arhive pe etichete: intelegeri

spusă altfel

Standard

Să fie lumina sufletul soarelui? Trupul lui mort?
Pielea lui de şarpe galben?
Respiraţia lui pe care-o pierde ca să putem noi respira, cu care respirăm noi?
Clocotul inimii lui, orbirea-i preţioasă: preţul cu care ne ia (nouă) ochii…
cu care ne cumpără nouă văzul.

Publicitate

mărginirea întregului

Standard
partea dinăuntru e astfel:
tot ce nu e-nafară şi nici la mijloc
deci restul
 
partea de la mijloc e astfel:
tot ce n-atinge marginea dinafară a marginii
– şi asta doar într-o parte
şi tot ce n-atinge marginea diafară a marginii
– şi asta în cealaltă parte
deci mijlocul
 
partea dinafară e astfel:
tot ce n-atinge marginea dinafară a marginii
care separă mijlocul de ceea ce-i este şi interior şi exterior
fără a se contamina cu ea prin atingere
ca o cunoaştere udă a malului
sau o luminoasă cunoaştere a umbrei
 
realitatea e astfel:
nici una dintre realităţi nu cunoaşte întregul
decât o realitate exterioară lor şi 
separată printr-un mijloc
deci printr-o margine
 

genăzuinţă

Standard
să fie această nostalgică toamnă un început de rostire
să fie această oră rotundă un început de anotimp tomnatic
să fie această nostalgie un obraz de toamnă ruşinată
să fie ce-o fi
nişte degete încrucişate ale fiinţării sau o împreunare de braţe
pe piept acolo deasupra ascunzătorii
peste inima acestui veac ce seamănă exagerat de mult
cu nostalgia acestei dimineţi
*
să fie dimineaţă
să fie la prânz
să fie de-a lungul şi de-a latul orei
să fie acolo în inima vorbelor
în culoarea aceea lipsită de sânge care mă face să înţeleg
care-mi explică ce e şi cu care pot da sângelui meu un rost
sau culorii
sau curcubeului
sau ruşinării
*
să fie lumină această melancolică revărsare
această ploaie de anotimp
această cotropire de viaţă